Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obecná ustanovení a výklad pojmů
a. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsaných služeb.
b. Poskytovatelem je Mohamed Khabouchi(Ellie´s Pizza Kebab Kavaárna Cukrárna), IČ: 04831799, fakturační adresa: nám. T. G. Masaryka 10, Bechyně, 39165 (dále jen „Poskytovatel)
c. Uživatelem níže popsaných služeb může být právnická nebo fyzická osoba, která zadá a odešle Objednávku v Systému
d. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).
e. Objednávkou se rozumí zadání daného jídla/nápoje/jiného do košíku Systému, označení Stolu, následně odesláním tlačítkem Objednat do Systému (dále jen „Objednávka“).
f. Systém je elektronický jídelní a nápojový lístek restaurace Poskytovatele, umístěný na webových stránkách. (dále jen „Systém“)
g. Službou se rozumí odeslání Objednávky Uživatelem a její realizace obsluhou restaurace Poskytovatele, dle pokynů v Objednávce

Vítejte zpět od 1.6.2021 můžete těšit na celou naší nabídku. objednávky nebo rezervaci na tel. č. 773594850. Těšíme se