Reklamační řád

Právo Uživatele na reklamaci
a. Uživatel má právo na reklamaci Služby, pokud obsluha restaurace Poskytovatele přinese jiné zboží, než je obsaženo v objednávce v Systému. Uživatel osloví obsluhu restaurace a požádá o nápravu doneseného zboží dle Objednávky, pokud je to možné.

Vítejte zpět od 1.6.2021 můžete těšit na celou naší nabídku. objednávky nebo rezervaci na tel. č. 773594850. Těšíme se